ПРОДУКТИ

Дървен материал

Фирмата се занимава с производство на изделия от дърво – греди, дъски, летви, ламперия…

Отпадна дървесина

Производство и продажба на отпадна дървесина – изрезки и стърготина/талаш

Дървен чипс

Производство на дървесен чипс – необходим за производството на пeлети

Шперплат и OSB

Търговия с шперплат, OSB, керемиди.

ПЕЛЕТИ

Търговия с пeлети.